Visie van onze afdeling houtbewerking

Het is ons doel het beroep houtbewerker in al zijn facetten bvb. (meubelmaker, schrijnwerker, interieurbouwer, enz…) aantrekkelijker te maken voor de leerlingen. Stages en werkplekleren dragen bij tot een imagobevorderend beeld. Hierdoor streven we ernaar om het imago ven het vak dusdanig op te krikken waardoor we overtuigd zijn om binnen een 3 tal jaar het leerlingenaantal met 15% te zien stijgen. We proberen leerlingen ook passie voor het vak hout bij te brengen waardoor leerlingen zin krijgen in verdere studies.

Anderzijds is houtbewerking ook een arbeidsmarktgerichte studierichting. Afgestudeerde leerlingen dienen op praktisch vlak de verworven competenties in de bedrijfswereld te kunnen aanwenden. Een goede technische basis achten we noodzakelijk, verruimd met het aanleren van recente technieken. Dit denken wij te bereiken door hiervoor externe bedrijven te betrekken. Samenwerken in teamverband draagt bij tot het vormen van vakgerichte persoonlijkheden met degelijke  sociale vaardigheden,  creativiteit, zelfstandigheid en commercieel inzicht.

Pedagogisch-didactisch ondersteunen we als vakgroep hout de principes van het GO en van het Atlas Atheneum Gistel. Bijzondere aandacht willen we schenken aan volgende zaken:

Via modulaire geïntegreerde projecten willen we bijdragen aan de interesses en de capaciteiten van de leerlingen, dit zowel individueel als in groep. We respecteren hierbij de voorgeschreven leerinhouden maar staan tevens open voor innoverende milieubewuste vernieuwingen.

De vakwerkgroep stimuleert vakleerkrachten om zich bij te scholen en aldus bij te dragen aan een actuele en ervaringsgerichte vorm van lesgeven. De gevolgde navormingen worden via de vakgroep hout aan elkaar doorgegeven via digitale middelen. Ook wordt de vakbibliotheek up to date gehouden.

Competentiegericht opleiden is onlosmakelijk verbonden met competentiegericht evalueren en aldus is evaluatie een sterk sturende factor voor het leerproces.  Het bereikt zijn van leerplandoelstellingen en eindtermen wordt dus competentiegericht nagegaan. Om de leerwinst van de leerlingen te bewaken is er tijdens de evaluatie van het leerproces aan dacht voor differentiatie en remediëring. De afstemming van theorie en praktijk in het leerproces is hierbij van  cruciaal belang en gebeurt d.m.v. projectwerk. Bovendien werkt dit motiverend voor de leerlingen en draagt bij tot een positieve leerattitude met een zichtbaar einddoel.

 

Op het gebied van infrastructuur willen we de werkplaatsen verder optimaliseren volgens de noden en minimale vereisten vermeld in het leerplan. De grote doelstelling is alle verouderde (maar wel nog in goede staat zijnde) machines preventief te vernieuwen. Voor de 3de graad willen we ook het techniek lokaal en de kleedkamer verder afwerken en inrichten. Al deze realisaties zullen dan ook naaldloos aansluiten op  onze nagelnieuwe infrastructuur waardoor we voldoen aan de eisen van de hedendaagse bedrijfswereld en we inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt.

Laatste nieuws

VTT Mountainbike: start en aankomst Atlas Atheneum
Lees meer...