Bijleren én een leuke tijd hebben

Het is onze belangrijkste prioriteit jou innoverend, zorggericht en professioneel onderwijs te bieden.

We focussen daarbij op 5 actiepunten:

  • Het leerkrachtenteam verder professionaliseren door hen op te leiden, zodat je het kwalitatieve onderwijs krijgt waar jij recht op hebt.
  • Onze school volledig ICT-up-to-date maken, dat wil zeggen overal draadloos internet installeren en alle computers vernieuwen. Dat is de basis voor innoverend onderwijs.
  • De zorg voor jou blijvend verbeteren door elk jaar nieuwe initiatieven rond pesten, armoede en andere maatschappelijke problemen te nemen. Atlas atheneum is een school voor iedereen, waar jij je goed moet voelen.
  • De PR van onze school verzorgen:

contacten leggen en onderhouden met belangrijke partners op de arbeidsmarkt

vlot communiceren met jou en je ouders

luisteren naar en overleggen met de mensen uit de buurt

intensief samenwerken met de overheid (politie, gemeente, OCMW).

Wij willen een sterk netwerk uitbouwen met al onze partners en iedereen betrekken bij ons onderwijs.

  • Een eerlijk en consequent tuchtbeleid opstellen en hanteren voor al onze leerlingen. Wederzijds respect tussen alle deelnemers aan het schoolgebeuren vinden wij heel belangrijk.

Met deze actiepunten willen we ons doel bereiken om in drie tot vijf jaar met 10 tot 15 procent meer leerlingen te zijn op school.

Op pedagogisch vlak willen we verder gaan dan de leerplannen. Ben je minder sterk voor een bepaald onderdeel? Wij proberen je bij te sturen. Ben je heel goed in een bepaald onderdeel? Je krijgt extra uitbreidingen van de leerstof. Je leerkrachten begeleiden je individueel.

Atlas Atheneum profileert zich voluit als groene school. Dit merk je aan ons logo en ons groene schooldomein. In de toekomst zetten we nog meer in op initiatieven en acties om het belang van een proper en gezond leefmilieu bij je te benadrukken.

Bij ons vertrekt alles vanuit jou. Bij elke keuze die we maken stellen we jou voorop. Ook de toekomstige uitdagingen in het onderwijs vertrekken vanuit dezelfde focus: jij.

Op onze school gaan iets bijleren én een leuke tijd hebben hand in hand. Kom en beleef het bij ons.

Laatste nieuws

VTT Mountainbike: start en aankomst Atlas Atheneum
Lees meer...