Aanpak pestgedrag

Zorgbeleid op onze school

Het is de primaire opdracht van de school om leerlingen te helpen zich intellectueel te ontwikkelen. Maar wanneer emotionele problemen deze groei belemmeren (bv bij pestgedrag) dan moet de school ook op dat gebied iets ondernemen. Bij eventueel pestgedrag, is het van belang dat er maatregelen voor handen zijn om een einde te stellen aan het pestgedrag. Pestgedrag tolereren wij niet op onze school.

Onze school werkt reeds met de No-Blame-methode voor de eerste en tweede graad. Wij hebben gemerkt dat de interventie bij pestsituaties meestal beperkt blijft tot het bestraffen van de pesters. Niet zelden lost deze harde aanpak niets op. Pesters die worden gestraft, gaan hun slachtoffer vaak nog geniepiger aanpakken. Deze manier van wraak nemen heeft tot gevolg dat er bij veel kinderen een taboe leeft rond het melden van pestsituaties. Een goede interventie is bij problemen onmiddellijk ingrijpen door hulp te bieden, grenzen te stellen, zodat het probleem niet escaleert. Voor de toekomst worden er maatregelen getroffen.

Voor schooljaar 2013-2014 werden wij genomineerd voor de ‘Pesten – dat – kan – niet’ Prijs.

Belangrijke elementen bij de No-Blame-methode:

  • Geen schuld
  • Aanmoedigen van empathie
  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Probleemoplossend

Een aangenaam, verdraagzaam en respectvol schoolklimaat verhoogt het ‘goed-gevoel’ voor iedereen op school. Omdat we dit belangrijk vinden hebben we een babbelbib ingericht. Deze babbelbib is een gezellige gespreksruimte, waar de leerlingen terecht kunnen voor een ongestoorde babbel rond kleine of grote problemen, of een ‘werkplaats’ waar met de leerlingenbegeleiding of leerkrachten, in geval van crisis of conflicten, naar een oplossing wordt gezocht.

Maar, onze school wil, in het kader van ons Taalbeleid, de leerlingen warm maken voor het lezen van toffe, pakkende, romantische, grappige, of spannende jeugdboeken en strips. Lezen om te leren; lezen om te genieten!

2013 werd door de minister van Onderwijs, Pascal Smet, uitgeroepen tot ‘het jaar van het voorlezen’.   Onze school organiseerde op 24 mei  met succes ‘Gistel leest’. Jong en ‘wijs’ werd op die dag op een ludieke manier verrast met aangename tekstfragmenten. Op verschillende locaties in de stadskern en op school werd er voorgelezen.

 

Peerwerking op school

Voor jongeren en jonge adolescenten zijn vrienden vaak het allerbelangrijkste in het leven. Ervaring heeft geleerd dat jongeren heel vaak alleen blijven met hun problemen. Ze krijgen te laat hulp, ze stellen zelf geen hulpvraag, denken dat er geen oplossing bestaat, zijn bang om uitgelachen te worden.

Wanneer jongeren vragen of problemen hebben, gaan ze vaak eerst naar leeftijdsgenoten. Die behoren immers tot de eigen leefwereld, spreken dezelfde taal. Leeftijdsgenoten zijn vaak de enigen door wie jongeren zich echt begrepen voelen. Een ‘Peer’ is iemand die met ’n jongere werkt, maar die dit niet vanuit een professionele  invalshoek doet.

In het eerste jaar wordt er gewerkt met peers of buddy’s. Iedere leerling is verantwoordelijk voor een andere leerling uit de klas. Zo heeft elke leerling zijn/haar eigen buddy. De leerlingen worden ondersteund en begeleid door de leerlingenbegeleiding.

Vriendschap wordt op het ogenblik geboren

Wanneer de ene persoon tegen de andere zegt

Wat? Jij ook? Ik dacht dat ik de enige was die…!

Laatste nieuws

VTT Mountainbike: start en aankomst Atlas Atheneum
Lees meer...