Schoolleven – GOK-beleid

GOK (Gelijke Onderwijskansen)

Gok heeft in de eerste plaats aandacht voor kinderen en jongeren uit kansarme milieus. Een goed GOK-beleid wil deze jongeren maximale kansen bieden om binnen hun mogelijkheden een succesvolle schoolloopbaan uit te bouwen. Onze school wenst daartoe zijn steentje bij te dragen dankzij de GOK-uren. Concreet houdt dit in dat we schooluitval, zittenblijven en leerachterstand willen tegengaan en er dus voor willen zorgen dat de leerlingen uit deze sociaal economische zwakke milieus de leerplandoelstellingen bereiken in een normaal tempo/schoolloopbaan.

Onze school zal zich op basis van een beginsituatieanalyse focussen op de volgende twee thema’s:

  • Taalvaardigheid
  • Ouder- en leerlingenparticipatie

GOK-beleid op onze school: een beleid gericht op alle leerlingen, maar met bijzondere aandacht voor de doelgroep en dit zonder niveauverlaging.

Daarom een GOK-beleid met als doel:

  • De schoolresultaten te verbeteren door “taal” als struikelblok bij het leren proberen weg te nemen
  • Inspanningen te doen om een grotere betrokkenheid van ouders en leerlingen te verkrijgen

Laatste nieuws

VTT Mountainbike: start en aankomst Atlas Atheneum
Lees meer...