Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

Wij dragen de zorg op maat voor uw zoon of dochter hoog in het vaandel. Diverse projecten en initiatieven worden ieder jaar genomen om uw kind een aangename schooltijd te bezorgen:

1. Eerste schooldag

Op de eerste schooldag worden de eerstejaars hartelijk ontvangen en krijgen ze een onthaal om U tegen te zeggen. Ze leren elkaar kennen door middel van een kringgesprek en diverse spelletjes. Ook krijgt elke leerling uit het eerste jaar een “buddy” toegewezen. Dit is een medeleerling bij wie hij/zij terecht kan om problemen te melden.

2. Leren Leren

De overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs is vaak niet evident. Er wordt meer verwacht van de kinderen, en velen onder hen vertonen soms aanpassingsproblemen. Daarom werd er vanaf dit schooljaar gestart met “leren leren”. Eén lesuur per week krijgen de leerlingen uit het eerste jaar “leren leren”. Hiermee willen we de leerlingen ondersteunen en methodieken aanleren om de diverse vakken goed te kunnen verwerken. Wij zijn hiermee gestart in schooljaar 2013-2014 voor de klas 1A. Vanaf schooljaar 2014-2015 wordt ook 1B in dit project opgenomen.

3. Cel leerlingenbegeleiding

Er wordt de leerlingen steeds op het hart gedrukt dat zij voor al hun problemen bij de opvoeders en directie terecht kunnen. Doordat wij een kleine school zijn kennen wij uw kind bij naam en kunnen wij zorg op maat van uw kind aanbieden.

4. Het leerkrachtenteam

Alle leerkrachten en de klastitularis in het bijzonder bieden een luisterend oor en signaleren problemen bij de cel leerlingenbegeleiding en de directie.

Laatste nieuws

VTT Mountainbike: start en aankomst Atlas Atheneum
Lees meer...