Leerstoornissen

Onze school is een school waar alle leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen.

Dus worden leerlingen met een leerstoornis extra opgevolgd a.d.h.v. het opstellen en opvolgen van individuele handelingsplannen.

In een handelingsplan worden een aantal maatregelen genomen ter compensatie van een leerstoornis. Iedere vakleerkracht houdt met de specifieke zaken in het handelingsplan rekening.

Coördinatie en opvolging van GON-leerlingen

  • Wekelijks overleg tussen leerlingenbegeleid(st)er (opvoed(st)er) en GON-begeleid(st)er
  • Doorsturen wekelijkse verslagen GON-leerlingen
  • Regelmatig overleg met ouders

Laatste nieuws