Leerstoornissen

Onze school is een school waar alle leerlingen zoveel mogelijk kansen aangeboden worden.

Maar leerlingen met een ‘dys’ stoornis worden extra opgevolgd a.d.h.v. het opstellen en opvolgen van handelingscontracten.

In een handelingscontract worden een aantal maatregelen genomen ter compensatie van een leerstoornis. Iedere vakleerkracht wordt verondersteld met deze maatregelen rekening te houden.

Een handelingscontract wordt opgesteld nadat het CLB het attest van de leerstoornis heeft goedgekeurd. In principe blijft het contract geldig gedurende de volledige loopbaan van de leerling op de school.

Interpretatie van een handelingscontract

  • Deel 1:  dit zijn maatregelen die als vanzelfsprekend ervaren worden. Maatregelen die in iedere les en bij iedere leerling genomen worden.
  • Deel 2: specifieke maatregelen eigen aan de leerstoornis. Dit zijn maatregelen die specifiek genomen worden voor de leerling met de leerstoornis.
  • Deel 3: concrete engagementen van de leerling en de ouders.

Praktische coördinatie en opvolging van de GON-leerlingen

  • Wekelijks overleg tussen GOK-leerkracht/leerlingenbegeleidster en GON-begeleidster
  • Doorsturen wekelijkse verslagen GON-leerlingen

We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen er wel voor zorgen dat ze allemaal schitteren!

Laatste nieuws

VTT Mountainbike: start en aankomst Atlas Atheneum
Lees meer...