Rook- en drugsbeleid

Rookbeleid

Er geldt een algemeen rookverbod:

 • binnen leerplichtonderwijs (kleuter/lager/secundair) én CLB
 • binnen de gebouwen geldt altijd, overal en voor iedereen een rookverbod.
  • Ook ouders, derden of bvb een aannemer die werken komt uitvoeren, vallen onder dit rookverbod.
  • Rooklokalen zijn verboden;
 • binnen de campus: het rookverbod geldt overal en voor iedereen tussen 6u30 en 18u30 (campus = het volledige schooldomein zoals bekend bij het kadaster)
 • Dus ook cursisten die in de schoolgebouwen avondles volgen: in het gebouw verboden, op de speelplaats ook.
 • extra muros: het rookverbod geldt overal en voor iedereen tussen 6u30 en 18u30.
  • Bijvoorbeeld op schoolreis wordt er door niemand gerookt. Dit is uiteraard evenwel niet afdwingbaar van derden (binnen het schooldomein wel).
 • Stages: leerlingen op een stageplaats vallen onder het reglement van de locatie waar ze zich bevinden.

Informatie hierover wordt gegeven via affiches, borden in de school. Het naleven van dit rookverbod wordt streng gecontroleerd. Leerlingen die dit niet naleven zullen gesanctioneerd worden. Derden die de school bezoeken worden bij misbruik onmiddellijk op de regelgeving gewezen.

Aan de hoofdingang van de school is een speciale asbak bevestigd waar de sigaret kan gedoofd worden alvorens men het gebouw binnengaat.

 

Aandachtspunten

Alcohol, drugs, roken, …

Tijdens de schooldag wordt géén alcohol gebruikt. Dit geldt ook tijdens de extra-muros activiteiten.

Het is vanzelfsprekend dat het bezit, gebruik of dealen van drugs op en rond de school ten strengste verboden is.

In onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt wat kan en niet kan op school:

Bezit Gebruik Onder invloed zijn Dealen
Alcohol Neen Neen Neen Neen
Tabak Ja Neen Neen Neen
Medicatie Ja(*) Ja(*) Neen Neen
Cannabis Neen Neen Neen Neen
Andere illegale drugs Neen Neen Neen Neen

(*): in beperkte dosis, aangepast aan de noodzaak van de dag of volgens doktersvoorschrift

Laatste nieuws

VTT Mountainbike: start en aankomst Atlas Atheneum
Lees meer...