Schoolraad

Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraaddie verplicht wordt samengesteld.

 

De schoolraad is samengesteld uit:

  • 3 leden verkozen door en uit het personeel;
  • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
  • 3 leden verkozen door en uit de ouders;
  • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

De schoolraad is een adviserend orgaan. Zij verlenen advies aan de directeur rond beleidskwesties. Ook kunnen de leden van de schoolraad problemen aankaarten en suggesties tot verbetering aanbrengen.

 

Samenstelling schoolraad Atlas Atheneum Gistel

leden personeel 3 leden ouders 2 leden gecoöpteerd De directeur
Mevr. Katrien De Decker Mevr. Kathy Meijns Dehr. John Maes Dehr. Davy De Decker
Dehr. Björn Lievens Mevr. Els Decuypere Mevr. Ann Vandenbroele  
Mevr. Caroline Brouwers Mevr. Marleen Deschampeleire  

Laatste nieuws

VTT Mountainbike: start en aankomst Atlas Atheneum
Lees meer...