Webpagina vrijheid van levensopvatting

GO!dsdienstvrijheid

Het recht op godsdienst of levensovertuiging is belangrijk. Het is een van de beschermde mensenrechten. Bovendien houdt het recht op godsdienstvrijheid ook het recht in om géén godsdienst te hebben, om dus niet gelovig te zijn. In artikel 24 van de Grondwet leest men: “De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen in.” In onze school kan je kiezen tussen alle erkende levensbeschouwingen: anglicaanse godsdienst, islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, orthodoxe godsdienst, niet-confessionele zedenleer, room-katholieke godsdienst en protestantse godsdienst. Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben recht op een morele of religieuze opvoeding.

Laatste nieuws

VTT Mountainbike: start en aankomst Atlas Atheneum
Lees meer...