3e graad BSO verzorging

5e en 6e jaar BSO verzorging

In het beroepssecundair onderwijs leer je vooral praktische beroepskennis aan. Je krijgt weinig algemene vakken. Het accent ligt meer op de praktijk dan op de theorie. Je bereid je voor op de uitoefening van een beroep en niet op hoger onderwijs.

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je krijgt er weinig algemeen vormende vakken, de klemtoon ligt eerder op de praktijk.

Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod. Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen…

Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn.

Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip…).

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht…

Verzorging in Atlas atheneum

Werk je graag met kinderen of ouderen? Werk je graag in groep? Kan je je goed inleven in de leefwereld van jonge kinderen of oudere zorgvragers? Dan is het 5e en 6e jaar verzorging dé opleiding voor jou. De beste vooropleiding is het 3e en 4e jaar verzorging – voeding, maar er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Je leert op een praktische manier omgaan met jezelf, collega’s en kinderen of ouderen die zorg nodig hebben. Je leert over de ontwikkeling van peuters en het proces van ouder worden. Je leert communiceren met kinderen of ouderen en een goede houding aan te nemen. Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn. Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip…). Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school word je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten en gezondheidsrecht.

Lessentabel

Lessentabel 3e en 4e jaar BSO verzorging – voeding

5e

6e

Frans

2

2

Godsdienst/Niet confessionele zedenleer

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken (PAV)

Je kan kiezen: ofwel 2 uren in het Nederlands en 2 uren in het Engels (CLIL), ofwel 4 uren in het Nederlands

4

4

Expressie

2

2

Theorie Huishoudkunde/gezinstechnieken

1

1

Theorie Opvoedkunde, huishoudkunde, verzorging

4

4

Praktijk huishoudkunde/voeding

2

2

Praktijk verzorging

2

2

Stage huishoudkunde

2

2

Stage opvoedkunde, huishoudkunde, verzorging

2

2

Stage verzorging

6

6

Verzorging

5

5

Laatste nieuws