Eerste jaar A-stroom

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A. Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.

In het Atlas atheneum zijn 28 lesuren zijn overal en voor iedereen hetzelfde; een beperkt aantal uren mag je zelf kiezen. De lessentabel bestaat in 2 delen:

  • De Basisvorming (28u), voor iedereen hetzelfde
  • Het keuzegedeelte (4u)

Latijn

De Latijnse studie wil zeggen dat onze school 4 uren van het keuzegedeelte besteedt aan Latijn en eventueel een kennismaking met Grieks. Je wordt zo voorbereid op latere keuzes met Latijn en/of Grieks, maar uiteraard blijven andere keuzes mogelijk.

Technische vakken & praktijkvakken

Met Technische en praktijkvakken kiezen we op Atlas voor vorming in techniek, eventueel met praktijkoefeningen. Je wordt zo voorbereid op meer technisch gerichte basisopties van het 2de leerjaar. De technische vakken en praktijkvakken die in onze eerste graad voorkomen zijn: Techniek (1e en 2e jaar), Dactylo (2e jaar), Mechanica (2ejaar) en Elektriciteit (2e jaar).

Sport

In onze school kan je extra uren sport volgen in het 1e en 2e jaar. Dit bereidt de leerlingen voor op de studierichting L.O.-Sport vanaf het 3e jaar.

Nieuw vanaf 1 september 2017: EduFoot

De opleiding 1A EduFoot is voorzien voor wie houdt van voetbal, en daar ook in de schooldagen wil mee bezig zijn. Er wordt gewerkt aan techniek, samenspel,… 4u voetbal per week. Dit krijg je van Jordi Lemiengre (KVO).

Wielrennen

De opleiding 1A wielrennen is op maat gemaakt voor aspirant-wielren(st)(n)ers. In 1A krijg je al meteen 4u wielrennen per week van Grace Verbeke, ex-winnares van de Ronde van Vlaanderen, ex-Belgisch kampioene tijdrijden en Belgisch kampioene Beach Race. We trainen op maat, in de hartslagzones en in overstemming met jouw wielerclub. Daarnaast leer je alle belangrijke aspecten van “koersen”, van voeding tot fietsonderhoud, van rompstabilisatie tot wedstrijdvoorbereiding. Wij leren je “coureur” te worden! Maar ook als je gewoon graag fietst als sport, kun je deze optie volgen. Vanaf schooljaar 2017-2018 ook in 2A.

Meer info over de opleiding wielrennen? Klik hier naar de flyer.

CLIL

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit komt neer op het volgen van een vak in een andere taal. Concreet krijg je in de 1e graad bij ons 2u extra wiskunde in de Franse taal, gegeven door een gediplomeerde leerkracht Frans én wiskunde. In deze 2u zal men geen nieuwe leerstof krijgen, gezien de 5u wiskunde (in het Nederlands) uit de basisvorming blijft bestaan. Wetenschappelijke studies hebben bewezen dat CLIL zowel de taalkennis, de kennis van het vak dat in de vreemde taal wordt onderwezen, als het algemeen denkend vermogen van de leerling erop doet vooruit gaan.

Vanaf 2017-2018 gaat dit verder in een aantal richtingen van 2A.

Vanaf 2017-2018 starten we in de 3e graad BSO met 2u PAV in het Engels (naast de 2u PAV in het Nederlands), voor wie hiervoor kiest. Dit is uniek voor West-Vlaanderen.

 Lessentabel 2017-2018

1A: 33 lesuren per week. Opties: Economie, Techniek, Wetenschappen, LO, Latijn, Wielrennen, EduFoot

Alle opties hebben standaard volgende vakken:
AV Godsdienst of N-confessionele zedenleer    2  uren/week
AV Aardrijkskunde   2  uren/week
AV Engels   2  uren/week
AV Frans     4  uren/week
AV Geschiedenis    1  uur/week
AV Lichamelijke opvoeding   2  uren/week
AV Muzikale opvoeding    1  uur/week
AV Natuurwetenschappen     1  uur/week
AV Nederlands     5  uren/week
AV Plastische opvoeding    1  uur/week
AV Wiskunde     5  uren/week
TV Techniek       2  uren/week

In de opties komen volgende uren er bij:
Optie Economie:  + 2  uren/week economie
Optie Techniek:  + 2  uren/week Techniek
Optie Wetenschappen: + 2  uren/week AV Wetenschappelijk Werk
Optie L.O.:  + 2  uren/week L.O.
Optie Latijn: + 4  uren/week  Latijn
Optie Wielrennen:  + 4  uren/week Wielrennen
Optie EduFoot:  + 4  uren/week Voetbal
CLIL Wiskunde:  + 2  uren/week Wiskunde in het Frans, bij de opties Economie, Techniek, Wetenschappen en LO
Extra: Leren leren: max. 1 uur /week

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.
Deze keuze moet men maken vóór 30 juni.

 

Laatste nieuws