Eerste jaar A-stroom

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A. Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.
In het Atlas atheneum zijn 28 lesuren zijn overal en voor iedereen hetzelfde; een beperkt aantal uren mag je zelf kiezen. De lessentabel omvat 32 lestijden per week en omvat 2 delen:

  • De Basisvorming (28u)
  • Het Keuzegedeelte (4u)

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde.

Algemene vakken (AV)

Algemene vakkenwil zeggen dat onze school kiest voor versterking van ‘algemene’ vakken als Nederlands, Frans, wetenschappelijk werk, wiskunde, … Vaak wordt dit ook ‘De Moderne’ genoemd.  Wij hebben de vrijheid om het aantal uren voor een vak te bepalen. Je wordt zo voorbereid op de basisoptie moderne wetenschappen in het 2de leerjaar.

Latijn

De Latijnsestudie wil zeggen dat onze school 4 uren van het keuzegedeelte besteedt aan Latijn en eventueel een kennismaking met Grieks. Je wordt zo voorbereid op latere keuzes met Latijn en/of Grieks, maar uiteraard blijven andere keuzes mogelijk.

Technische vakken (TV) en praktijkvakken (PV)

Technische vakken en praktijkvakken wil zeggen dat onze school in het keuzegedeelte kiest voor vorming in techniek, eventueel met praktijkoefeningen. Je wordt zo voorbereid op meer technisch gerichte basisopties van het 2de leerjaar. De technische vakken en praktijkvakken die in onze eerste graad voorkomen zijn: techniek (1e en 2e jaar), Dactylo (2e jaar), Mechanica (2ejaar) en Elektriciteit (2e jaar).

Sport

In onze school kan je extra uren sport volgen in het 1e en 2e jaar. Dit bereidt de leerlingen voor op de studierichting L.O.-Sport vanaf het 3e jaar.

NIEUW VANAF SCHOOLJAAR 2016-2017: Wielrennen

De opleiding 1A wielrennen is op maat gemaakt voor aspirant-wielren(st)(n)ers. In 1A krijg je al meteen 4u wielrennen per week van Grace Verbeke, oud-winnares van de ronde van Vlaanderen en Belgisch kampioene tijdrijden geweest. We trainen op maat, in de hartslagzones en in overstemming met jouw wielerclub. Daarnaast leer je alle belangrijke aspecten van “koersen”, van voeding tot fietsonderhoud, van rompstabilisatie tot wedstrijdvoorbereiding. Wij leren je “coureur” te worden!

Meer info over de opleiding wielrennen? Klik hier voor de flyer.

NIEUW VANAF SCHOOLJAAR 2016-2017: CLIL

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit komt neer op het volgen van een vak in een andere taal. Concreet zal je bij ons 2u wiskunde in de Franse taal zien, gegeven door een gediplomeerde leerkracht Frans én wiskunde. In deze 2u zal men geen nieuwe leerstof krijgen, gezien de 5u wiskunde (in het Nederlands) uit de basisvorming blijft bestaan. Wetenschappelijke studies hebben bewezen dat CLIL zowel de taalkennis, de kennis van het vak dat in de vreemde taal wordt onderwezen, als het algemeen denkend vermogen van de leerling erop doet vooruit gaan. Bij de zwakkere leerlingen is het positieve effect zelfs zeer groot.

 Lessentabel

Lessenrooster 1ejaar (aantal uren)

Latijn

Techniek – CLIL

Wetenschappen – CLIL

LO – CLIL

Economie – CLIL

Wielrennen (aspiranten- opleiding)

AV

Godsdienst / Niet confessionele Zedenleer

2

2

2

2

2

2

AV

Nederlands

5

5

5

5

5

5

AV

Frans

4

4

4

4

4

4

AV

Engels

2

2

2

2

2

2

AV

Geschiedenis

1

1

1

1

1

1

AV

Aardrijkskunde

2

2

2

2

2

2

AV

Wiskunde

5

5

5

5

5

5

AV

Natuurwetenschappen

1

1

1

1

1

1

AV

Plastische opvoeding

1

1

1

1

1

1

AV

Muzikale opvoeding

1

1

1

1

1

1

AV

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

4

2

2

TV

Techniek

2

4

2

2

2

2

AV

Latijn

4

AV

Wetenschappelijk werk

2

AV

Economie

2

CLIL (Wiskunde in het Frans)

2

2

2

2

Wielrennen

4

Leren leren

1

1

1

1

1

1

 

Er zijn 32u les per week in het eerste jaar A-stroom, maar onze school kiest voor een uurtje extra leren leren, waardoor er 33u per week zijn.

Er zijn 32u les per week in het eerste jaar A-stroom, maar onze school kiest voor een uurtje extra leren leren, waardoor er 33u per week zijn.

Laatste nieuws