Eerste jaar B-stroom

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald.
Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A. Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A, je hebt er minder leerkrachten en ‘met je handen kunnen of willen werken’ is belangrijk. Je leert er namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Lessen 2017-2018:
Op Atlas bieden we in de B-stroom algemene vorming aan, met vooral veel uren techniek (10 u per week) en veel uren algemene vakken die in één leervak samengebracht werden: PAV – project algemene vakken (13 uren per week). In PAV wordt in projecten gewerkt.

Lessenrooster 2017-2018

Lessenrooster 1e jaar (aantal uren)

B-stroom

AV

Godsdienst / Niet confessionele Zedenleer

2

AV

Frans

2

AV

Lichamelijke opvoeding

2

AV

Muzikale opvoeding

1

AV

Plastische opvoeding

2

AV

PAV (Project Algemene Vakken)*

13

AV

Techniek

10

Leren leren

1

 

*Project Algemene Vakken is een combinatie van de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurwetenschappen, Nederlands en Wiskunde.

Er zijn 32u les per week in het eerste jaar B-stroom, maar onze school kiest voor een uurtje extra leren leren, waardoor er 33u per week zijn.

Laatste nieuws