Leren op Atlas 2e en 3e graad: houtbewerking

Wie begint hiermee? / Hoe begin je hieraan?

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig. Starten kun je na elke basisoptie van het tweede leerjaar. Een zekere interesse in ‘hout’ en praktisch willen werken is wel een aanrader.
Hou er rekening mee dat deze opleiding geen goed idee is wanneer je allergisch bent voor stof, bepaalde houtsoorten en/of verwerkingsproducten.

 

Wat leer je tijdens deze opleiding?

BSO ‘Hout’ is een zeer praktische studierichting met weinig algemene vakken.
Je leert er meten, schaven en zagen. Je leert ook werken met machines uit de schrijnwerkerij en de meubelmakerij (schaaf- en freesmachines, cirkelzaag,…).
In het schoolatelier leer je verschillende houtsoorten en materialen kennen en gebruiken. Je leert basisconstructies van schrijn- en timmerwerk en eenvoudig klein meubilair voorbereiden en monteren onder begeleiding.
Je leert kritisch kijken naar je zelfgemaakte constructies en bijsturen wanneer nodig.  Veel aandacht gaat naar het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Het 7e jaar Interieurinrichting (BSO). Dit specialisatiejaar Interieurinrichting is beroepsgericht en geeft de mogelijkheid om zich te vervolmaken en daarnaast het diploma secundair onderwijs te behalen. De interieurbouwer maakt vooral kasten, balies en bureaus voor verschillende interieurs (voor scholen, winkels, huizen, hotels, kantoren, banken …). Tijdens de 20u hout per week, leer je er hoofdzakelijk interieurelementen monteren en afwerken. Spuittechnieken en CNC-techniek worden uitvoerig ingeoefend.
De interieurbouwer heeft kennis nodig van installaties, in verband met het aansluiten van computers en telefoons.
Je loopt 6 weken stage.
In TSO Houttechnieken verwerf je technische én praktische kennis.  Je wordt opgeleid tot een vakarbeider, met capaciteiten voor leidinggevende taken in de houtindustrie. Je maakt kennis met een brede waaier aan specialiteiten: schrijnwerkerij, dak-timmerwerk, skeletbouw, trappenmakerij, meubelmakerij, interieurbouw, keukens, parket en terrasbouw.
Je raakt vertrouwd met hedendaagse opdrachten voor binnen- en buitentoepassingen.
Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. Je kunt werken met CAD/CAM/CNC-technologie.
Je krijgt inzicht in de verschillende houtsoorten. Aan de hand van labo-onderzoek leer je het materiaal grondig kennen. Zo kan je een verantwoorde keuze maken van technieken, gereedschappen en materialen.

Een zekere mate van ruimtelijk inzicht en een goede kennis van de enkelvoudige materialen en dito constructies is een noodzaak.

 

Wat kun je na deze opleiding?

Na de BSO-opleiding: Na deze opleiding heb je een getuigschrift secundair onderwijs, maar geen diploma. Je kan direct terecht op de arbeidsmarkt.

Je kan ook verder specialiseren in ons 7e jaar interieurinrichting. Na het beëindigen van dit leerjaar kan je terecht als polyvalent interieurinrichter, uitvoerder van maatwerk, afwerker van interieurs.

 

Na de TSO-opleiding: Na deze opleiding  heb je de keuze:

– Je kan onmiddellijk terecht op de werkvloer als CNC-machine bediener-programmeur, als zelfstandige, als technisch-commercieel medewerker,…

– Je kan ook verder studeren als o.a. bachelor in de houttechnologie..

 

Oud-leerlingen van Atlas (hout) zijn intussen aan het werk bij onder andere: Nico deprez  (houten trappen), Diapal (interieur), Aradec (ramen, deuren, sectionale garagepoorten en zonwering), Stelieform (interieur), Ferlin (interieur), Lemahieu (houtimport)

Het is ons doel het beroep houtbewerker in al zijn facetten bvb. (meubelmaker, schrijnwerker, interieurbouwer, enz…) aantrekkelijker te maken voor de leerlingen. Stages en werkplekleren dragen bij tot een imagobevorderend beeld. Hierdoor streven we ernaar om het imago ven het vak dusdanig op te krikken waardoor we overtuigd zijn om binnen een 3 tal jaar het leerlingenaantal met 15% te zien stijgen. We proberen leerlingen ook passie voor het vak hout bij te brengen waardoor leerlingen zin krijgen in verdere studies.

Anderzijds is houtbewerking ook een arbeidsmarktgerichte studierichting. Afgestudeerde leerlingen dienen op praktisch vlak de verworven competenties in de bedrijfswereld te kunnen aanwenden. Een goede technische basis achten we noodzakelijk, verruimd met het aanleren van recente technieken. Dit denken wij te bereiken door hiervoor externe bedrijven te betrekken. Samenwerken in teamverband draagt bij tot het vormen van vakgerichte persoonlijkheden met degelijke  sociale vaardigheden,  creativiteit, zelfstandigheid en commercieel inzicht.

Pedagogisch-didactisch ondersteunen we als vakgroep hout de principes van het GO en van het Atlas Atheneum Gistel. Bijzondere aandacht willen we schenken aan volgende zaken:

Via modulaire geïntegreerde projecten willen we bijdragen aan de interesses en de capaciteiten van de leerlingen, dit zowel individueel als in groep. We respecteren hierbij de voorgeschreven leerinhouden maar staan tevens open voor innoverende milieubewuste vernieuwingen.

De vakwerkgroep stimuleert vakleerkrachten om zich bij te scholen en aldus bij te dragen aan een actuele en ervaringsgerichte vorm van lesgeven. De gevolgde navormingen worden via de vakgroep hout aan elkaar doorgegeven via digitale middelen. Ook wordt de vakbibliotheek up to date gehouden.

Competentiegericht opleiden is onlosmakelijk verbonden met competentiegericht evalueren en aldus is evaluatie een sterk sturende factor voor het leerproces.  Het bereikt zijn van leerplandoelstellingen en eindtermen wordt dus competentiegericht nagegaan. Om de leerwinst van de leerlingen te bewaken is er tijdens de evaluatie van het leerproces aan dacht voor differentiatie en remediëring. De afstemming van theorie en praktijk in het leerproces is hierbij van  cruciaal belang en gebeurt d.m.v. projectwerk. Bovendien werkt dit motiverend voor de leerlingen en draagt bij tot een positieve leerattitude met een zichtbaar einddoel.

 

Op het gebied van infrastructuur willen we de werkplaatsen verder optimaliseren volgens de noden en minimale vereisten vermeld in het leerplan. De grote doelstelling is alle verouderde (maar wel nog in goede staat zijnde) machines preventief te vernieuwen. Voor de 3de graad willen we ook het techniek lokaal en de kleedkamer verder afwerken en inrichten. Al deze realisaties zullen dan ook naaldloos aansluiten op  onze nagelnieuwe infrastructuur waardoor we voldoen aan de eisen van de hedendaagse bedrijfswereld en we inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt.

Laatste nieuws