Een gezonde geest in een gezond lichaam

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”, is het motto van de sportafdeling. Een gemotiveerd leerkrachtenteam zorgt voor de optimale ontplooiing van beide.

De richting TSO lichamelijke opvoeding en sport van het Atlas Atheneum Gistel biedt de leerlingen de kans om zowel op theoretisch als sportief vlak te ontplooiien.

Voor de 2e graad bestaat de opleiding uit 14u sportgerichte vakken en 22u algemene vakken.

De indeling van de praktijkvakken sport zijn voor de 2e graad als de 3e graad dezelfde.

In het basispakket sport worden balsporten, gymnastiek, zwemmen en atletiek gegeven, verspreid over 6u. Daarnaast maken de leerlingen een keuze uit verschillende sporten, nl. voetbal, fitness, volleybal, terugslagsporten en wielrennen. Elke leerling kiest een sport die ze 4u willen beoefenen en dan nog een sport die ze 2u willen beoefenen.

De sporttheorie in de 2e graad is redelijk algemeen. De leerlingen krijgen over elke sport de reglementen en basistechnieken theoretisch uitgelegd. Onderwerpen zoals doping, voeding, anatomie,… komen aan bod.

 

Het pakket sportgerichte vakken wordt in de 3e graad uitgebreid naar 20u en 16u algemene vakken.

Chemie, fysica en biologie worden vervangen door sportspecifieke theorievakken, zoals anatomie, fysiologie, trainingsleer en maatschappelijke context van de sport.

De leerlingen krijgen een betere kijk op de werking van hun lichaam in de lessen anatomie en fysiologie. De lessen maatschappelijke context van de sport laten de leerlingen kennis maken met de sportstructuren, de beroepen in de LO en sport, het jeugdsportbeleid… Sport  is een cultuurfenomeen met een belangrijke sociale invloed.  Eigen ervaringen maken de leerlingen bewust van het belang van de beweging voor de ontwikkeling, de vrije tijd en de sociale integratie. Tijdens de lessen trainingsleer wordt aandacht besteed aan het trainen van de verschillende conditionele basiseigenschappen, nl. uithouding, kracht, lenigheid, snelheid en coördinatie. Ook wordt uitgelegd hoe een jaarplan wordt opgesteld, rekening houdend met de trainingswetten en –principes.

De leerlingen van het 6e jaar moeten een GIP maken. GIP staat voor geïntegreerde proef en maakt een belangrijk deel uit van de opleiding. Gedurende het schooljaar werken de leerlingen naar een eindproduct, dat ze moeten verdedigen tegenover een jury.

Ook de stage is een zeer belangrijk onderdeel van het 6e jaar. Wij hebben er voor gekozen dat de leerlingen een blokstage van 2 weken doen. De stageplaats kiezen de leerlingen zelf. Meestal wordt gekozen voor een stage op een sportdienst, in een sportwinkel, bij de politie, in een fitnesscentrum of bij een leerkracht LO van een basisschool.

In samenwerking met VTS (Vlaamse Trainersschool) van BLOSO wordt de cursus Initiator Algemeen Gedeelte aangeboden op school. Tegelijkertijd kunnen de leerlingen van de sportrichting ook het diploma Helper van het Rode Kruis behalen.

Maar de opleiding bestaat uit meer dan alleen sport op school en theorielessen volgen vanop de schoolbanken.

Elk jaar wordt een sportstage van 1 week georganiseerd door de leerkrachten LO. Er wordt gekozen om tijdens die week sporten te beoefenen waartoe de leerlingen de kans niet krijgen op school, zoals adventure sport en watersporten.

De leerlingen van de 3e graad worden ingeschakeld als begeleider bij SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) activiteiten voor de basisscholen, zoals ‘Alles met de bal’ en Honkietonkie.

Ook worden er elk jaar een paar didactische uitstappen gedaan. Een tentoonstelling (Körperwelten of Human Body exhibition) bezoeken of een training bijwonen van een eersteklasse voetbal of basketbalploeg.

De 6e jaars gaan elk jaar naar de SID-in. Dit zijn de studie-informatiedagen voor laatstejaars leerlingen. Daar zijn alle organisaties aanwezig die verdere opleidingen aanbieden, zoals universiteiten en hogescholen maar ook politie en leger.

Zoals je kan lezen biedt de richting lichamelijke opvoeding en sport van het Atlas Atheneum Gistel de leerlingen de kans zich op alle vlakken te ontwikkelen en klaar te stomen voor het werkveld of voor verdere studies.

Laatste nieuws