leren op Atlas 2e & 3e graad: BSO Verzorging

 

Wie begint hiermee? / Hoe begin je hieraan?

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig. Starten kun je na elk tweede leerjaar secundair.

 

Wat leer je tijdens deze opleiding?

Wie ervoor kiest om een  beroepsopleiding verzorging te volgen, kiest ervoor om hulpbehoevende mensen te helpen en te verzorgen. Het gaat om zieken, personen met een beperking en oudere mensen, maar ook om baby’s en kinderen.
Je leert veel over huishouding: gezonde, evenwichtige en eenvoudige maaltijden bereiden; een woning onderhouden; kleding en ander textiel onderhouden. Je leert over sociale relaties en krijgt een basiskennis over ziekenzorg.

Je krijgt weinig algemeen vormende vakken. De klemtoon ligt eerder op de praktijk. Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben. Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen…
Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO en de basis van dieetleer.

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school word je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht…

Op Atlas geven wel les in goed uitgeruste lokalen zoals: didactische keuken, was- en strijklokaal, verzorgingslokaal, opvoedkundelokaal, didactisch kapsalon en een lokaal voor schoonheidszorgen.

Voor de studierichtingen waarin je rechtstreeks in contact komt met voeding moet je bijkomend een medisch attest hebben waaruit blijkt dat je medisch geschikt bent om met voedingswaren te werken. Je moet dit attest maar 1 keer aanvragen tijdens je secundaire studies. De geschiktheidsverklaring is immers geldig voor de rest van je (ononderbroken) secundaire studies waarin je werkt rond voeding. Een arts, aangesteld door de school, komt jou onderzoeken en dit attest uitreiken vóór 1 oktober van het betrokken schooljaar.

 

Wat kun je na deze opleiding?

Na het zesde jaar ben je verzorgende en heb je een getuigschrift op zak, maar geen diploma secundair onderwijs.

Dan heb je de keuze:
– je gaat aan het werk.
– je studeert verder, bijvoorbeeld: 7e jaar  ‘Kinderzorg’ (met diploma secundair onderwijs), 7e jaar ‘Thuis- en bejaardenzorg’ (met diploma secundair onderwijs),  7e jaar Organisatie–Assistentie (met diploma secundair onderwijs), Vierde graad verpleegkunde (HBO5), …

 

GIP

Babybadje

Verbandleer

Animatie woon- en zorgcentrum

Laatste nieuws