fbpx

Atlas atheneum geselecteerd voor proefproject duaal leren
21 januari 2016Het Atlas atheneum te Gistel is geselecteerd voor een prestigieus proefproject van het Europees Sociaal Fonds rond duaal leren. “In essentie komt duaal leren neer op het leren en bereiken van leerplandoelstellingen op de werkvloer in plaats van op de school. Duaal leren moet een intensieve samenwerking worden tussen onderwijs en de bedrijven, waarbij leerlingen een leerproces binnen het bedrijf doormaken”, aldus directeur Davy De Decker.

 

Het project is onderwijsnetoverschrijdend, want ook het VTI van Ieper doet mee. De concrete leiding is in handen van het Vlaams netwerk voor ondernemingen VOKA, die alles coördineert. “De volgende maanden volgt er een intensieve periode van voorbereiding waarbij we alles klaarmaken voor 1 september 2016. De bedrijven die meewerken moeten in kaart gebracht worden, lijsten van competenties die de leerlingen in elk bedrijf kunnen bereiken worden gemaakt, praktische voorbereidingen worden getroffen”, aldus Johan Spirinckx, technisch adviseur van het Atlas atheneum.

 

Concreet zal op 1 september 2016 het 7e jaar interieurinrichting (houtbewerking) van het Atlas atheneum instappen. Dat wil zeggen dat zij in schooljaar 2016-2017 bijna 20 weken van het schooljaar op de werkvloer zullen doorbrengen en daar zullen leren. Daarbij maakt de school gebruik van een resem bereidwillige bedrijven, bij dewelke telkens specifieke competenties bereikt kunnen worden. Dit systeem, in combinatie met de nieuwbouw houtbewerking op het schooldomein, moet de leerlingen op termijn de best mogelijke opleiding houtbewerking geven.

 

Waarom moet duaal leren nu eigenlijk? Op die vraag antwoord directeur Davy De Decker graag: “Duaal leren is absoluut noodzakelijk in het moderne onderwijs om verschillende redenen. Vooreerst wordt verwacht dat jongeren minder snel schoolmoe zullen worden, doordat ze op de werkvloer in een productieve omgeving zitten. Daarnaast verklein je door duaal leren de stap tussen onderwijs en werken, doordat al die weken op de werkvloer al een serieuze ervaring opleveren voor de jongeren. Tenslotte is het ook zo dat scholen niet altijd genoeg centen hebben om de meest moderne infrastructuur aan te kopen, terwijl die installaties meestal wel voorhanden zijn in de bedrijven.”

 

Het is de bedoeling dat de proefprojecten, georganiseerd vanuit het ministerie van onderwijs, voldoende inzichten opleveren die kunnen leiden naar een wetgevend kader voor duaal leren. “Het Atlas atheneum mag als kleine school terecht trots zijn dat ze met dit project bijdraagt aan toekomstig en innoverend onderwijs in Vlaanderen”, besluit directeur Davy De Decker.