fbpx

Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/atlastatz359/domains/atlas-atheneum.be/public_html/wp-includes/functions.php on line 4777

Aanpak pestgedrag

Zorgbeleid op onze school

Het is de primaire opdracht van de school om leerlingen te helpen zich (intellectueel) te ontwikkelen. Maar wanneer emotionele problemen deze groei belemmeren (bv bij pestgedrag) dan moet de school ook op dat gebied iets ondernemen.

Bij eventueel pestgedrag is het van belang dat er maatregelen voor handen zijn om een einde te stellen aan het pestgedrag. Pestgedrag tolereren wij niet op onze school.

Wij hebben gemerkt dat de interventie bij pestsituaties meestal beperkt blijft tot het bestraffen van de pesters. Niet zelden lost deze  aanpak het probleem onvoldoende op. Pesters die worden gestraft, gaan hun slachtoffer soms nog geniepiger aanpakken. Deze manier van wraak nemen heeft tot gevolg dat er bij veel kinderen en jongeren een taboe leeft rond het melden van pestsituaties. Een goede interventie is bij problemen onmiddellijk ingrijpen door hulp te bieden, grenzen te stellen, zodat het probleem niet escaleert. Voor de toekomst worden er maatregelen getroffen.

Voor schooljaar 2013-2014 werden wij genomineerd voor de ‘Pesten – dat – kan – niet’ Prijs.

Wij passen de No-Blame-methode toe. Belangrijke elementen bij de No-Blame-methode:

  • Geen schuld
  • Aanmoedigen van empathie
  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Probleemoplossend

Een aangenaam, verdraagzaam en respectvol schoolklimaat verhoogt het ‘goed gevoel’ voor iedereen op school.

 

Peerwerking op school

Voor jongeren en jonge adolescenten zijn vrienden vaak het allerbelangrijkste in het leven. Ervaring heeft geleerd dat jongeren heel vaak alleen blijven met hun problemen. Ze krijgen te laat hulp, ze stellen zelf geen hulpvraag, denken dat er geen oplossing bestaat, zijn bang om uitgelachen te worden.

Wanneer jongeren vragen of problemen hebben, gaan ze vaak eerst naar leeftijdsgenoten. Die behoren immers tot de eigen leefwereld, spreken dezelfde taal. Leeftijdsgenoten zijn vaak de enigen door wie jongeren zich echt begrepen voelen. Een ‘Peer’ is iemand die met ’n jongere werkt, maar die dit niet vanuit een professionele  invalshoek doet.

Laatste nieuws