fbpx

Aanpak pestgedrag

Zorgbeleid op onze school

Het is de primaire opdracht van de school om leerlingen te helpen zich (intellectueel) te ontwikkelen. Wanneer emotionele problemen deze groei belemmeren (bv bij pestgedrag) dan zet de school ook op dat gebied de nodige stappen.

Bij eventueel pestgedrag is het van belang dat er maatregelen voor handen zijn om een einde te stellen aan het pestgedrag. Pestgedrag tolereren wij niet op onze school.

Wij hebben gemerkt dat de interventie bij pestsituaties meestal beperkt blijft tot het bestraffen van de pesters. Niet zelden lost deze aanpak het probleem onvoldoende op. Pesters die worden gestraft, gaan hun slachtoffer soms nog geniepiger aanpakken. Deze manier van wraak nemen heeft tot gevolg dat er bij veel kinderen en jongeren een taboe leeft rond het melden van pestsituaties. Een goede interventie is bij problemen onmiddellijk ingrijpen door hulp te bieden, grenzen te stellen, zodat het probleem niet escaleert. Voor de toekomst worden er maatregelen getroffen.

Voor schooljaar 2013-2014 werden wij genomineerd voor de ‘Pesten – dat – kan – niet’ Prijs.

Wij passen de No-Blame-methode toe en organiseren vaak herstelgesprekken (HERGO). Belangrijke elementen bij de No-Blame- en HERGO-methode:

Wij passen de No-Blame-methode toe. Belangrijke elementen bij de No-Blame-methode:

  • Geen schuld
  • Aanmoedigen van empathie ten opzichte van elkaar
  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Probleemoplossend werken om het probleem in de toekomst te vermijden

Indien we er als school alleen niet uitkomen, roepen we hulp in van externe organisaties die ons met hun specifieke expertise bijstaan en ondersteunen.

Een aangenaam, verdraagzaam en respectvol schoolklimaat verhoogt het ‘goed gevoel’ voor iedereen op school.

 

Peerwerking op school

Voor jongeren en jonge adolescenten zijn vrienden vaak het allerbelangrijkste in het leven. Ervaring heeft geleerd dat jongeren heel vaak alleen blijven met hun problemen. Ze krijgen te laat hulp, ze stellen zelf geen hulpvraag, denken dat er geen oplossing bestaat, zijn bang om uitgelachen te worden.

Wanneer jongeren vragen of problemen hebben, gaan ze vaak eerst naar leeftijdsgenoten. Die behoren immers tot de eigen leefwereld, spreken dezelfde taal. Leeftijdsgenoten zijn vaak de enigen door wie jongeren zich echt begrepen voelen. Een ‘Peer’ is iemand die met ’n jongere werkt, maar die dit niet vanuit een professionele  invalshoek doet.

Laatste nieuws

Leerling uit afdeling hout maakt buitensauna!
Lees meer...