fbpx

GOK (Gelijke Onderwijskansen)

GOK heeft in de eerste plaats aandacht voor kinderen en jongeren uit kansarme milieus. Een goed GOK-beleid wil deze jongeren maximale kansen bieden om binnen hun mogelijkheden een succesvolle schoolloopbaan uit te bouwen. Concreet houdt dit in dat we schooluitval, zittenblijven en leerachterstand willen tegengaan en er dus voor willen zorgen dat de leerlingen uit sociaal economische zwakkere milieus de leerplandoelstellingen bereiken in een normaal tempo / een normale schoolloopbaan.

GOK-beleid op onze school betekent: een beleid, gericht op alle leerlingen, met bijzondere aandacht voor de doelgroep en zonder niveauverlaging. Met andere woorden: goed onderwijs voor alle leerlingen, met –waar nodig- bijkomende inspanningen opdat de leerlingen die behoren tot de GOK-doelgroep ‘bijbenen’.

Laatste nieuws

Leerling uit afdeling hout maakt buitensauna!
Lees meer...