fbpx

Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

Wij dragen de zorg op maat voor uw zoon of dochter hoog in het vaandel. Diverse projecten en initiatieven worden ieder jaar genomen om uw kind een aangename schooltijd te bezorgen:

1. Eerste schooldag

Op de eerste schooldag worden de eerstejaars en nieuwe leerlingen specifiek onthaald. Ze leren elkaar en het volledige onderwijsteam kennen en krijgen een rondleiding door de school. Pas daarna maken ze kennis met de reeds bestaande leerlingen van onze school. Vanaf 1 september kunnen leerlingen bij alle leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en directie terecht: om problemen te melden of voor bijkomende informatie over de school.

2. Leren Leren

De overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs is vaak niet evident.

Een dagdagelijkse ‘leren leren’-hulp wordt geboden door de vakleraren. Indien nodig, kan extra hulp worden gevraagd.

3. Cel leerlingenbegeleiding

We zijn een relatief beperkte school qua leerlingenaantal. De opvoeders (leerlingensecretariaat) staan klaar voor opvang bij problemen en staan open voor een gesprek. Waar nodig, geven we ondersteuning op maat.

We werken ook nauw samen met het CLBGO! Oostende en andere verschillende instanties om alle leerlingen maximaal te kunnen ondersteunen. Maandelijks zijn er overlegmomenten met het CLB gepland. Indien nodig wordt de frequentie opgedreven.

4. Het leerkrachtenteam

Alle leerkrachten en de klastitularis in het bijzonder bieden een luisterend oor. Bij specifieke problemen of aandachtspunten signaleren ze dit bij de cel leerlingenbegeleiding en de directie.

Laatste nieuws

Leerling uit afdeling hout maakt buitensauna!
Lees meer...