fbpx

Leerstoornissen

Onze school is een school waar alle leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen.

Alle leerlingen die bij inschrijving of tijdens hun latere schoolcarrière melden dat er bepaalde diagnoses en/of leerstoornissen werden vastgesteld zoals ADHD, ASS, dyslexie, dyscalculie, ADD, … kunnen bij ons rekenen op een standaard verhoogde basiszorg. Dit wordt kenbaar gemaakt aan alle partijen door het ondertekenen van een handelingsplan.

In een handelingsplan worden een aantal maatregelen genomen ter compensatie van een leerstoornis. Iedere vakleerkracht houdt met de specifieke zaken in het handelingsplan rekening.

De opvoeders zorgen er ook voor dat – indien de verhoogde basiszorg niet zou volstaan– een individueel handelingsplan op maat wordt opgesteld. Dit in samenspraak met ouders, leerling(e), klastitularis en betrokken leerkrachten.

Coördinatie en opvolging van leerlingen via het ondersteuningsnetwerk

  • Regelmatig overleg tussen de leraren, leerlingenbegeleiding en de ondersteuners
  • Regelmatig overleg met ouders

Laatste nieuws

Leerling uit afdeling hout maakt buitensauna!
Lees meer...