fbpx

Schoolraad

Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.

 

De schoolraad is samengesteld uit:

  • 3 leden verkozen door en uit het personeel;
  • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
  • 3 leden verkozen door en uit de ouders;
  • 2 leden verkozen door en uit de leerlingen;
  • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

De schoolraad is een adviserend orgaan. Zij verlenen advies aan de directeur rond beleidskwesties. Ook kunnen de leden van de schoolraad problemen aankaarten en suggesties tot verbetering aanbrengen.

Laatste nieuws

Leerling uit afdeling hout maakt buitensauna!
Lees meer...