fbpx

Webpagina vrijheid van levensopvatting

GO!dsdienstvrijheid

Het recht op godsdienst of levensovertuiging is belangrijk. Het is een van de beschermde mensenrechten. Bovendien houdt het recht op godsdienstvrijheid ook het recht in om géén godsdienst te hebben, om dus niet gelovig te zijn. In artikel 24 van de Grondwet leest men: “De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen in.”

In onze school kan je dus kiezen tussen alle erkende levensbeschouwingen: anglicaanse godsdienst, islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, orthodoxe godsdienst, niet-confessionele zedenleer, rooms-katholieke godsdienst en protestantse godsdienst. Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben recht op een morele of religieuze opvoeding.

De keuze voor het levensbeschouwelijk vak gebeurt bij inschrijving. Deze keuze blijft vast voor het hele schooljaar, ook bij veranderen van studierichting of school. Vóór 30 juni van een schooljaar moet je doorgeven of je wil wijzigen van levensbeschouwelijk vak in het volgende schooljaar.

Laatste nieuws

Leerling uit afdeling hout maakt buitensauna!
Lees meer...