fbpx

Wij willen met onze jongeren focussen op vakbekwaamheid, burgerzin, attitudes, respect en verantwoordelijkheidszin om hen te ontwikkelen tot zelfredzame individuen, met als doel hen meer kansen te geven.

We doen dit door te handelen naar het Pedagogische project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, een duidelijke schoolstructuur en rechtvaardig sanctiebeleid te voorzien, een interactieve, leerbevorderende omgeving te ontwikkelen en een vakbekwaam en pedagogisch sterk schoolteam te vormen.

We doen dit nog door elk individu maximale ontwikkelkansen te geven, een warme school te zijn, voor iedereen aangenaam om in te leven en werken en open te staan voor maatschappelijke problemen en deze bespreekbaar te maken.

We doen dit ook nog door leerlingen inspraak te geven via diverse werkgroepen, open en persoonlijk naar ouders te communiceren, samen beslissingen te nemen via een transparant beleid en deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten in de maatschappij.

We doen dit tenslotte door te blijven investeren in moderne infrastructuur in een groene omgeving, nieuwe trends in studierichtingen, technologieën, sociale media en lesgeven te volgen en in te zetten op innovatie technieken.

Laatste nieuws

Leerling uit afdeling hout maakt buitensauna!
Lees meer...